БУХАЛОВ И ИЗКУСТВОТО  ДА НЕ СЕ ПРЕДАВАШ

2017 на Николай Бухалов: 50 години живот и 25 години от двойния триумф в Барселона. Знаменателна година, а?
- Може да се каже. Годините от Барселона не ги броя, защото станаха доста. Човек на петдесет вече е натрупал доста опит. Направил съм си равносметка какво съм постигнал. За съжаление, вече няма как да се върна и да поправя онова, което съм изпуснал.

- Какво изпуснахте?
- Можех да постигна доста повече в спорта.

- Няма да ви връщам прекомерно към големите спортни успехи, защото, струва ми се, достатъчно е казано. И все пак ми е интересно какво си мислехте, преди да заспите, в нощта след спечелването на първото и преди второто злато на другия ден в Барселона?
- По-скоро помня как пътувахме с автобуса към второто състезание. Предишния ден мечтаех за първия медал на 500 м, но, честно казано, не очаквах да се случи. Дадох всичко от себе си, защото разликата беше много малка.