Как да направим  страната си по-добра

Това, което вярвам, че може да повлияе положително на живота в България, е образованието. Образованието като съдържание, форма, практичност и реализация. В по-общ план смятам, че държавата трябва да бъде управлявана в голяма степен като голяма корпорация - с изграждането на дългосрочна визия, стратегия и конкретни програми за реализация и отчитане на подобряването на ключови показатели. В частност огромна роля в тези програми е тази на образованието. Смятам, че през последните години губим добрата структура на образователната система. В същото време, за съжаление, не се забелязва изграждане на образователна система, която да е пряко свързана с реализацията на младите и изграждане на практическите им умения.
Как може да се помогне на образователната система и подготовката на младите за тяхната по-добра реализация (без да искам да засягам темата с необходимите промени в образователната система, за което не мисля, че съм най-подготвен да давам мнение). Конкретни стъпки:
Създаване на "факултативни" програми във всички университети, където да бъдат поканени успешни лектори (специалисти, лидери, визионери) от реалния бизнес.