Ако в учебния материал е включена информация, която е отпреди 15-20 години, то това неминуемо намалява конкурентоспособността на обучаващите се студенти
Ако в учебния материал е включена информация, която е отпреди 15-20 години, то това неминуемо намалява конкурентоспособността на обучаващите се студенти

Когато се заговори за висше образование в България, първата реакция е, че не сме конкурентоспособни спрямо водещите университети в света. Разглеждайки причините, в много от случаите не успяваме да съчетаем потребностите на пазара и работодателите с точковата система за определяне на местата за студенти. Често се критикуват начините на преподаване, остарелите учебници, както и невъзможността да мотивираме най-добрите кандидат-студенти да останат да учат в България.
Аз самият съм следвал както в България, така и извън нея и често си задавам въпроса какво трябва да се направи, за да стане висшето ни образование по-атрактивно, по-практически ориентирано и по-конкурентоспособно в световен мащаб. Защо не и някой от нашите университети да намери място в топ 100 в света? Според мен има няколко условия, които трябва да се изпълнят, за да тръгнем в тази посока.
Едно от тях са изискванията към знанията и уменията на преподавателите във висшите ни училища. Особено важна е необходимостта от непрекъснато доказване, че те успяват да се развиват и квалифицират допълнително, както и че владеят преподавания материал по начин, който да помогне на студентите да получат максимума от теоретични и практически знания по съответната дисциплина.