ПЕТЪР АНДРОНОВ е председател на кънтри тийма на КВС Груп за България, кънтри мениджър на КВС Груп за България, председател на УС на СИБАНК и на ОББ, главен изпълнителен директор на СИБАНК и на ОББ.
ПЕТЪР АНДРОНОВ е председател на кънтри тийма на КВС Груп за България, кънтри мениджър на КВС Груп за България, председател на УС на СИБАНК и на ОББ, главен изпълнителен директор на СИБАНК и на ОББ.

Господин Андронов, кога от визитката ви ще отпадне логото на СИБАНК?
- Логото ще отпадне в първия момент, когато имаме съдебна регистрация само на една банка, т.е. когато юридически сливането приключи. Най-вероятно това ще стане към края на годината.

- До колко ще достигне броят на клиентите на КВС и на ОББ след тази дата?
- След тази дата броят на клиентите на банката ще достигне над 1,3 милиона, а броят на клиентите на групата КВС ще е близо 1,8 млн., като делът на ДЗИ ще е значим.

- Какъв ще бъде размерът на активите, които групата и новата банка съответно ще управляват?
- Към края на годината КВС Груп ще управлява около 11,5 млрд. лв. активи, а само банката - 10,8 млрд. лв.

- Колко ще са офисите съответно на групата и на банката?
- Банката ще разполага с 287 клона, а групата ще има над 600 точки на присъствие в България.