НИК МАРКС. РАБОТА - основател и изпълнителен директор на консултантската компания Happiness Works. Изследовател към британския интелектуален кръг на фондация "Нова икономика". Член на борда на директорите на инициативата "Програма щастие" в Англия.
НИК МАРКС. РАБОТА - основател и изпълнителен директор на консултантската компания Happiness Works. Изследовател към британския интелектуален кръг на фондация "Нова икономика". Член на борда на директорите на инициативата "Програма щастие" в Англия.

Господин Маркс, има ли връзка между щастието на служителите и печалбата на фирмата?
- Да. Между щастието на служителите и печалбата на фирмата има пряка връзка. Но това не означава, че щастието задължително гарантира печалбата - то само увеличава шансовете за постигането є. Ако служителите са щастливи, е много по-вероятно фирмата да увеличи печалбата си в бъдеще. Но има и много други фактори, които се отразяват на финансовия резултат. Като цяло щастливите фирми са по-успешни.

- Как се възвръщат инвестициите в щастие?
- Някои компании правят огромни разходи за фирмени партита, различни социални придобивки или за премии за служителите си. Организират курсове по йога и прилагат разнообразни стратегии, за да накарат хората си да се чувстват по-щастливи. В САЩ разходите за фирмени развлечения възлизат на 2 до 5 хил. долара годишно на служител и още около 2 хил. долара за премии и други социални придобивки, т.е. почти 10% от годишния бюджет за заплати.