Община Пловдив зае водеща роля сред големия брой общини в "Тракия икономическа зона", за да популяризира предимствата за инвестиране в нея
Община Пловдив зае водеща роля сред големия брой общини в "Тракия икономическа зона", за да популяризира предимствата за инвестиране в нея

Вероятно много читатели няма да са убедени в следващите редове. Но ще си позволя да рискувам, като споделя визия за бъдещето на България като инвестиционна дестинация дори в етапа є, когато все още няма широк консенсус. Няма да е коректно да кажа, че тази увереност не е споделена, засега сме малцина. Нашата увереност е, че България ще се превърне постепенно в дестинация за технологични, устойчиви и природосъобразни инвестиции. Нещо повече, все повече български и международни компании ще установят звена за развойна дейност у нас. Това, от една страна, ще означава трансформиране на производството, финансите, логистиката и другите традиционни индустрии в страната чрез внедряване на нови технологии, материали и процеси. От друга страна, България ще има всички шансове да се превърне в родно място на нови глобални продукти и решения, в която се извършват първи приложни индустриални опити с нови технологични решения.
Този процес може да върви спонтанно и неговата скорост ще бъде променлива и понякога незадоволителна.