МАКСИМ БЕХАР - президент на Световната PR асоциация ICCO, управител на M3 Communications Group, Inc.
МАКСИМ БЕХАР - президент на Световната PR асоциация ICCO, управител на M3 Communications Group, Inc.

Да сложим на масата на Европа интересен проект, който ще бъде запомнен като българския принос

През следващата година България има уникалния шанс да покаже на Европа всичко, което има като позитиви, и завинаги да обърне инерцията, работеща срещу бранда България още от началото на 90-те години.
Няма нужда дори да споменавам колко драматично зле се възприема всичко българско, или по-точно - почти всичко, през последните двайсетина години от Западния свят. По много причини, но най-главната от тях е пълното неумение, пък и нежелание, на държавната бюрокрация да изгради система, която да покаже истинското лице на България пред света. Всъщност да избяга от ужасно мухлясалите схващания, че това, което трябва да показваме, са нашите планини и реки, върхове и гори, менци и пендари, усмихнати червендалести девойки с народни носии. Това вече го знаят всички, а и това не е модерна България.
Всъщност нещата са доста прости и ако има няколко приоритета, всичко ще си дойде на мястото.