Ръст на износа по тримесечия на годишна база (%)
Ръст на износа по тримесечия на годишна база (%)

Българският износ се преструктурира - бавно, но сигурно експортът на продукти с добавена стойност измества суровините. Въпреки опасенията на някои анализатори тенденцията се оказа устойчива. Доказват го данните на националната статистика. Според тях износът на стоки от България достигна рекордно ниво от 23,6 млрд. евро, а износът на стоки и услуги (предимно на туризъм) - 30 млрд. евро през 2016 г. Въпреки това увеличението на стоковия износ бе с 2,6% по-бавно от ръста на икономиката. Но има признаци, че тази година ще е по-добра. В същото време делът в БВП, след като премина 50% през 2013 г., се върна на 47,6% през 2016 г., но данните за 2017 г. досега дават основание да се предположи, че той може да достигне 49 на сто.
За тези развития има множество причини, част от които са конюнктурни или временни, с еднократни ефекти (моля, вижте графиката).
Най-общо динамиката на външната търговия следва колебанията на световните пазари с два открояващи се периода на възход, чиито пикове са съответно през първото полугодие на 2008 г.