Цената, която си поставяме сами, е цената, която и другите ще са готови да платят за нас
Цената, която си поставяме сами, е цената, която и другите ще са готови да платят за нас

Колко струва женският професионализъм? Точно толкова, колкото и мъжкият. За да вършиш работата си качествено, полът няма никакво значение - единствено важни са знанията и уменията да ги прилагаш на място. Въпреки това масова практика е жените, кандидатстващи за работни позиции, да се отказват априори от коментиране на евентуалното заплащане.
Според психолозите това се дължи най-вече на изначални особености на женската природа, свикнала сама да гледа на себе си в известен смисъл снизходително. Дамите почти никога не отиват на интервю за работа с идеята, че може да се пазарят за заплатата си, и поведението им по време на разговора е по-скоро смирено. Сякаш те не кандидатстват за позицията, защото имат нужното ниво за нея, а се опитват да надскочат експертизата си и това е видно за комисията. Жените като по-емоционалната част от човечеството трудно приемат отказ или неодобрение и това ги прави лесно склонни на компромиси. В това число и с финансовото оценяване, приемайки да извършват много повече работа за същото заплащане, отколкото мъжете.