Увеличава се и вносът заради по-голямото вътрешно потребление
Увеличава се и вносът заради по-голямото вътрешно потребление

Кризата си тръгна също толкова неочаквано, както и дойде. Съвсем доскоро, буквално допреди няколко тримесечия, политическите и икономическите дебати за икономиката продължаваха в руслото на кризисната реторика - безработица, бюджетни дефицити, дългови проблеми. Днес в голяма степен всичко това е забравено, а много от дебатите са свързани с липсата на кадри, преизпълнените приходи, бюджетните излишъци и допълнителните разходи. Навлязохме в добрите времена, но как да се възползваме от тях?
През лятото на 2017 г. производството в преработвателната промишленост практически достигна най-високото предкризисно ниво, отчетено преди около десетилетие - през 2008 г. Бавно и полека, почти незабележимо и без фанфари, индустрията се възстанови и продължава да расте с добри темпове. Въпреки големите колебания добивната индустрия също расте, има известно раздвижване и в енергетиката.
Туризмът също се движи отлично и броят на чуждите туристи, посетили България, най-вероятно ще отбележи рекорд. Затова спомага не само успешният летен сезон по морските курорти, но и рязкото увеличение на полетите на нискотарифните авиокомпании до софийското летище, заедно с развитието на нови услуги като Airbnb.