Васил Мирчев: Успяхме да създадем конкурс на световно ниво

Господин Мирчев, ваша е идеята за създаване на конкурса "Мениджър на годината". Защо тогава, преди десет години, решихте, че в нея има бъдеще?
- Преди десет години бизнес средата беше в съвсем различна фаза в сравнение със сегашната. Тогава популяризирането на репутацията на мениджърската професия съвсем не беше толкова развито. За мен беше ясна перспективата, че ще вървим напред като държава и пазарна икономика, и прецених, че ако направим конкурс "Мениджър на годината", ще дадем тласък на тази професия, ще я направим престижна. А и ще създадем добавена стойност за бранда на нашето списание "Мениджър".

- Като погледнете назад в тази вече немалка история, какво виждате?
- Категорично мога да заявя, че надхвърлихме очакванията, които имахме към този конкурс за тези десет години, откакто стартирахме. Сега вече той се е издигнал до позицията на авторитетна институция, която е високо уважавана от професионалните мениджъри и от бизнеса като цяло, а и от нашите конкуренти в медийната среда.