Арх. Здравко Здравков е главен архитект на София от май 2016 г. На 45 години е, роден е в Плевен. Завършил е архитектура в УАСГ, катедра "История и теория на архитектурата".
Арх. Здравко Здравков е главен архитект на София от май 2016 г. На 45 години е, роден е в Плевен. Завършил е архитектура в УАСГ, катедра "История и теория на архитектурата".

Господин Здравков, харесвате ли архитектурата на новите сгради в София? Бихте ли посочили някои, които много ви допадат, и други, които не?
- Силно ме впечатлява следосвобожденската архитектура в София. Българските майстори през 19. век и българските архитекти в края на 19. век, завършили в чужбина, внасят в столицата ни духа на Виена, Мюнхен и Париж. По-късно се появява и доктрината на междувоенния модернизъм със своя изчистен изказ.
За гостите ми от чужбина не остават незабелязани тези малки архитектурни шедьоври, някои от тях идват специално, за да видят и архитектурата от ерата на комунизма, която също не е еднозначна.
Колкото до това, което не харесвам, открито мога да кажа, че това е покритата със стъкло архитектура в историческия център. Мисля, че тя няма място там, създава усещането в мен, че е лишена от всякаква връзка с нашата история и наследство.
София е планирана с човешки мащаб още през 30-те години на миналия век.