Има една прослойка от "успешни" земеделски производители, които не произвеждат почти нищо освен бюрократични документи
Има една прослойка от "успешни" земеделски производители, които не произвеждат почти нищо освен бюрократични документи

Една държавна агенция обявява обществена поръчка за консултантски услуги и слага критерий "срок на изпълнение". Кандидатстват редица компании, някои от които с голям опит и доказан авторитет. Печели обаче никому неизвестна фирма, предложила най-кратък срок за изпълнение - въпреки че оферира най-висока цена, няма никакъв опит, нито квалифициран персонал. За броени дни изработва "анализ" и получава стотици хиляди левове. От този анализ, разбира се, няма абсолютно никаква полза и вероятно събира прах в някое чекмедже, но парите са усвоени.
За радост, съществува и обратният пример. Българско министерство наема опитен местен изпълнител, световноизвестна консултантска компания с доказан опит - или дори Световната банка. Работи се усилено 1-2 години, проучват се световният опит и българските условия, дискутира се със засегнатите страни и накрая се предава висококачествен продукт, от който може да произлязат редица реформи и подобрени политики. Такъв доклад дори може да не струва нищо на държавата, защото може да се финансира от външни източници (като еврофондове) или на база на него да се кандидатства за ново финансиране.