А какво се случва, когато цяла държава заложи на ниските цени - разходите за труд са най-ниските на континента, което поражда масова емиграция
А какво се случва, когато цяла държава заложи на ниските цени - разходите за труд са най-ниските на континента, което поражда масова емиграция

Осем души притежават толкова, колкото бедната половина от планетата. Богатството се концентрира във все по-малко ръце, средната класа се свива, все по-многолюдни са редиците на отчуждените, сърдити и тревожни хора. Недоволството се сгъстява и това може да повлече надолу нашия свят. В основата на тази драматична поляризация стои процес, на пръв поглед полезен за хората - безспирният натиск за все по-ниски цени на стоките на пазара.
Джон Мейнард Кейнс първи усеща опасността. През 1933 г. той с болка отбелязва, че "за да получим къшей хляб, по-евтин с една десета от пени", сме готови да пожертваме столетни традиции или красотата на пейзажа. Но въпросът не опира само до ценности. Натискът върху цените крие повече икономически опасности на макроравнище, отколкото са микроползите за потребителските портфейли.

Спирала към небето
В хипотетичния Малиград живее въображаемият Петър. От 15 години той работи в местния хлебарски цех и през цялото време заплатата му е била близка до минималната.