Сцената очаква новите бизнес герои
Сцената очаква новите бизнес герои

"Да ръководиш оркестър, е едно призвание, което малцина заслужават, а мнозина злоупотребяват с него. Аз имам един великолепен колектив от пълноценни музиканти, които с нищо не са по-лоши от мен. А моята задача, каквато е задачата на всеки мениджър, е аз да обединя тяхната воля и така целият колектив да изрази една обща художествена воля."
Десетата церемония "Мениджър на годината" започна с една приятна реч на диригента Григор Паликаров - без микрофон. "Първото задължително условие за диригента е цялата зала да го чува без микрофон." Диригентът направи паралел между управлението в изкуството и бизнеса, след което станахме свидетели на музикална демонстрация по познат на всички ни мотив от "Кармен". Първо започна концертмайсторът - една цигулка. След това се включиха още цигулки. После щрайх, духова секция, ударни инструменти. За да се получи "пълен блясък".
Така работи машината и в бизнеса. Със силен екип от можещи хора - всеки владеещ до съвършенство своя инструмент.