Премахването на митническите режими би довело до ръст на търговията и икономическото развитие на страните
Премахването на митническите режими би довело до ръст на търговията и икономическото развитие на страните

С присъединяването на последния нов член на ЕС - Хърватия, през 2013 г. изглеждаше, че процесът на разширяване се е забавил, особено на фона на скокообразното му развитие през първото десетилетие на 21. век. Нищо чудно, през последните години ЕС трябваше да се справи с поредица от кризи, които поставиха под въпрос способността му да функционира и да изпълнява икономическите и политическите си цели. Въпреки трусовете, единната позиция за конфликта в Украйна, Брекзит, мигрантската криза, отпора срещу лидерската позиция на Брюксел, дебатите за стабилността на Еврозоната... разширяването на ЕС продължава да е на дневен ред. Доказателство са плановете за създаване на икономически съюз на Западните Балкани - мярка, която цели по-лесната интеграция на тези страни в ЕС, първо чрез включването им в негова "олекотена" версия.

Митнически съюз
Въпреки че повечето публикации по темата го описват като "балкански", страните, които ще се включат в него, заемат западната и централната част на полуострова - Босна и Херцеговина, Албания, Косово, Черна гора, Македония и Сърбия.