Инвестирането в дейности, които повишават ангажираността и мотивацията на персонала, става важен фактор
Инвестирането в дейности, които повишават ангажираността и мотивацията на персонала, става важен фактор

Редица изследователи анализират причините за по-бавното възстановяване на икономическия растеж след сериозния спад в икономиката през 2008-2009 г. През първите години след кризата компаниите бяха фокусирани върху намаляване на риска в балансите си - било то чрез освобождаване от нестратегически активи, било то чрез намаляване на дълга. Сега голямата част от рисковете, довели до финансовата криза, са преодолени, но все още растежът в развитите икономики е плах. Много икономисти споделят впечатлението, че една от причините за ниския растеж е предпазливостта на мениджърите по отношение на инвестициите в реалния бизнес - частните инвестиции в Европа в следкризисния период са намалели с около 15% според Economist Intelligence Unit. Това се отнася както за финансовите институции, които работят в условия на по-стриктни регулаторни изисквания и разглеждат по-взискателно проектите за финансиране, така и за компаниите, чиито бордове са все още силно чувствителни към поемането на риск. В резултат на това в балансите се натрупа сериозна ликвидност, която се връща към акционерите като дивидент или изкупени собствени акции.