наблюдаваме първите примери на съвместна работа на промишлени предприятия и професионални гимназии
наблюдаваме първите примери на съвместна работа на промишлени предприятия и професионални гимназии

Производствените предприятия в момента създават заетост за около половин милион трудови договора и са отговорни за заетостта в свързани индустрии поне за още толкова. Голямото възстановяване на пазара на труда предстои именно в тези сектори, където е насочен и най-сериозният инвеститорски интерес. Коректно е да се каже, че промишлеността не беше единственият отговорник за ръста на заетостта през последните години. Недостиг на персонал изпитаха и бързо растящите ИТ и сектор "Административни и спомагателни дейности", в които попада масовият аутсорсинг. Но промишлеността е важният фокус, когато говорим за ефекти за бизнеса от нарастването на заплатите. Защото там имаме ясно изразен феномен на бързо увеличаване на доходите на неспециализиран персонал на масови позиции, което има важно значение за развитието на цели региони и промяната на инвеститорския поглед към тях.
За всички растящи индустрии ще е нужен тласък към по-бързо задоволяване с квалифицирани кадри - както подготвени от българската образователна система, така и "внесени" от чужбина.