Очаква се живите видеа да продължат да набират популярност и аудитория и през 2018 г.
Очаква се живите видеа да продължат да набират популярност и аудитория и през 2018 г.

Социалните мрежи се превърнаха в една от най-интензивно променящите се индустрии в световен мащаб. Част от новостите в тях се оказват ключови при общуването между хората, а определени типове съдържание предизвикват неподозиран вайръл ефект. Ключовите тенденции през тази година тотално преобърнаха представите ни за непряко общуване. А с това изместиха фокуса и за комуникацията на брандовете с тяхната аудитория.
Оказва се, че през 2018 г. бизнесът трябва да бъде по-смел и решителен в социалните мрежи и по-гъвкав със съдържанието си, за да достигне аудиторията си. Защото през 2018 г. вниманието се насочва изцяло към милениълите (родените през 80-те и първата половина на 90-те години на 20. век) и т.нар. поколение Z (родените през втората половина на 90-те на 20. век и в първите години на новото хилядолетие). Тези нови потребители са израснали сред мобилни технологии, вземат бързи решения, пазаруват онлайн и използват интернет без колебания.

Мигновените съобщения
Представата за социалните мрежи по странен начин започна да се свежда до средствата за комуникация, които предоставят.