Изпълнителните директори взимат  между 15 000 и 30 000 лв.

Между 5 и 7% са се увеличили заплатите на изпълнителните директори през 2017 година в сравнение с миналата, показва проучването на българския офис на Pedersen & Partners. На месец те са между 15 хил. и 33 хил. лв. бруто. Логично шефовете на компании взимат най-високи заплати в бизнеса.
Директорите операции получават между 12 и 16 хил. лв., което е повече от средните заплати на финансовите директори. Средното ниво на директор операции е високо ниво на финансовите мениджъри. Те получават между 8 хил. и 13 хил. лева. Тези заплати са изравнени с получаваните от търговските и маркетинг директорите. Това е логично, тъй като и трите позиции са на пряко подчинение на изпълнителния директор и се приемат като сходни по важност за компаниите. Истината е, че има и изключения при главните финансови директори, някои от тях получават над 20 хил. лв. средно бруто месечно.
През 2017 г. се очерта тенденция за сравнително по-малък темп на нарастване на възнагражденията на ИТ директорите - средно с 3-4% спрямо миналата година.