Щях да ви попитам "Какво бъдеще ни очаква?", но реших да не потвърждавам наблюдението от вашата книга, че българите са по-скоро пасивен обект, отколкото активен субект. Пак според вашата теория постмодерните хора мислят живота си през бъдещите си проекти. Затова и питам: какъв може да е българският бъдещ проект?
- Ако се дръпнем и погледнем света от много далече (както сме направили в книгата), ще видим, че за 2600 години българските земи се оказват 5 пъти поред в някой ъгъл: първо са били северозападен ъгъл на Персийската империя, после пак северозападен ъгъл на Византия и на Османската империя, били сме североизточен ъгъл на Римската империя, бяхме югозападен ъгъл на съветската империя, а сега сме югоизточен ъгъл на европейското пространство. Пет пъти! Това няма как да е случайно обстоятелство. Тук минава границата между Изтока и Запада - тези две гигантски силови полета, които никога няма да надделеят едно над друго. Затова нашата източно-западност е централно важна.