Георги Ангелов
Георги Ангелов

Беше време, когато прогнозите се занимаваха основно с някакви катастрофи и кризи и се опитваха да определят доколко те ще ни засегнат. Глобална финансова криза, криза на Еврозоната, гръцка криза, кипърска криза, украинска криза, руски санкции, сирийска криза и бежанска криза, евроскептицизъм, Брекзит и т.н., и т.н. Сега изведнъж сме в напълно нова и фундаментално различна среда. Не че няма заплахи, такива винаги ще има - например неяснотите около Брекзит или ситуацията в Турция. Но вече не кризите са водещи, а шансовете - и доколко можем да се възползваме от тях.

Икономически бум
Световната икономика подобрява значително своето представяне и се очаква това да продължи и през 2018 г., достигайки икономически растеж от 3,7%. Подобрение на прогнозите се наблюдава и сред развитите, и сред развиващите се страни, но най-големи са те в европейската икономика. И Европейският съюз, и Еврозоната отчитат рекордни темпове на растеж за последното десетилетие и се очакват подобни изменения и през 2018 г.