Доживяхме. България е не само член на Европейския съюз, а за половин година ще му е и председател. Всички се вълнуват. Най-вече от изконния национален въпрос "Как ще се представим пред чужденците?". А отговорът е ясен и вечен като издълбания в скалите Мадарски конник - "ще се изложим". А след като сме толкова убедени, няма как да не материализираме ужаса си. Вече се изложихме. Всички европейски вестници писаха, че България е най-бедната и корумпирана страна и че българите си клатят главата наопаки, когато казват да или не. Вероятно така ще продължи до края на юни.
Председателството е голямо събитие за малките страни. И малко събитие за големите. Такива като нас, на края на опашката, все си мислят, че всички нас гледат и следят всяка наша стъпка. Когато мислиш, че някой е вперил поглед в тебе, няма как да не се препъваш на всяка крачка. Истината е по-различна. Хората из Европа слабо се интересуват чие е това неясно за повечето председателство и какъв въобще е смисълът от него.