Възобновяемите източници са бъдещето особено на страни като България
Възобновяемите източници са бъдещето особено на страни като България

Две големи световни коалиции водят непримирима битка за бъдещето на енергийните системи и за контрол върху ресурсите на енергетиката. Едната от тях е съвкупността от лобита и интереси на статуквото. Нефтени компании, петролни емирати, дори въглеводородни "велики сили" - като Русия например - водят битка на живот и смърт за съхраняване на съществуващата глобална енергийна система. Концентрацията на енергийни източници в земните недра и под нечия стратегическа протекция превръща енергията в хронично дефицитен ресурс. Докато енергията е дефицитна, тя остава мощен инструмент за властови контрол върху стопанското развитие и упражняването на политическа власт. Достъпът до енергия струва много пари и изисква подчинение на този, който я контролира.
Втората коалиция обхваща нови социални движения, еколози, предприемачи и визионери в сферата на новата информационна икономика, които упражняват властта на знанието и за които всеобщият достъп до евтина и неограничена енергия е предпоставка за развитие на един нов тип технологичен и социален контрол върху глобалната човешка общност.