Както виждате, антидепресионните ни търговски техники дават резултат
Както виждате, антидепресионните ни търговски техники дават резултат

Господин Оуен, как открихте връзката между търговските умения и успеха в кариерата и защо я наричате тайна*?
- Открих света на търговията на относително късна възраст, на 32 години, и от самото начало осъзнах какво огромно значение имат отличните комуникативни умения. Те са основни за продажбата - за убеждаване, за водене на преговори, за въздействие. Когато провеждам обучения в университетите на Великобритания и когато пишех книгата си на същата тема, знаех, че е важно да покажа ясно колко често успешната кариера е изградена върху способността да се продават продукти, услуги и идеи. Младите хора завършват училище, без да знаят абсолютно нищо за продажбите като умение или като възможна кариера. Продажбите са определено основната функция на бизнеса и най-важната.
- По какво си приличат всички добри търговци?
- Интернет промени много неща в нашия свят. Клиентите могат да получат много информация, преди да говорят с продавачите, или пък да проверят това, което са им казали.