Рекламата в "Мениджър" се е увеличила с 23% през 2017 спрямо 2016 г.
Рекламата в "Мениджър" се е увеличила с 23% през 2017 спрямо 2016 г.

Може да се печели от медии, доказва го "МИТ Прес" - издателството на списание "Мениджър", на сайтовете "Мениджър Нюз", "Обекти" и "Новите родители", с финансовите си резултати за 2017 г. 200 000 лв. е печалбата преди данъци, потвърдена от международната одиторска компания Baker Tilly Klitou and Partners.
"Мениджър" е единствената печатна медия в България, която е на печалба пет поредни години. Списанието има най-голям принос за финансовите резултати на дружеството (моля, вижте таблицата). Печалбата от 2013 г. досега с натрупване е 553 000 лева.
През 2017 г. и сайтът "Обекти" за първи път отчита печалба от 11 000 лева.
Всички приходи на издателството идват
от присъща дейност - реклама в списание "Мениджър" и в сайтовете, от събития, продажби и абонаменти.
Най-голям дял в приходите има рекламата в "Мениджър", сайтовете и специалните издания - 72%. Рекламата в "Мениджър" се е увеличила с 23% през 2017 спрямо 2016 г., което е в пъти повече от общото увеличение на рекламата в печатните медии.