Радосвет Радев е роден на 21 юли 1960 г. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Специализирал е маркетинг и мениджмънт в САЩ. Работил е в Софийския градски съд и в програма "Христо Ботев" на Българското национално радио. През 1992 г. създава "Дарик радио", чийто собственик и директор е и днес.
Радосвет Радев е роден на 21 юли 1960 г. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Специализирал е маркетинг и мениджмънт в САЩ. Работил е в Софийския градски съд и в програма "Христо Ботев" на Българското национално радио. През 1992 г. създава "Дарик радио", чийто собственик и директор е и днес.

Господин Радев, в едно интервю казвате, че аргументът "Това го казаха по радиото" е силно ерозирал. Дали това е така заради все по-бързото пътуване на информацията, или заради недоверието в официалните медии?
- И е така, и не е така. "Това го казаха по радиото" вече не е онова, което беше. Преди радиото изпреварваше всички останали. В света на офлайн медиите то бе най-бързата медия и общо взето, имаше предимство и пред вестника, и пред телевизията. В дигиталния свят електронните медии категорично бият в скоростта на новините. Но той донесе и един голям проблем на 21. век. Понеже сме хора, живели в дефицит на информация, като че ли ни е по-трудно в океана от новини. На практика днес всеки човек с мобилно устройства може да бъде медия. Представете си тези 7 милиарда медии, всяка със своите користни, лични, финансови и професионални интереси. Колко трудно става да интерпретираш правилно онова, което е общовалидното за тези 7 милиарда души и за тяхната икономика, за тяхното чувство на комфорт, за прогреса им, за любовта им, за общата естетика на човечеството.