НИКОЛАЙ ХАДЖИДОНЧЕВ
председател на УС на "БгФарма":
НИКОЛАЙ ХАДЖИДОНЧЕВ председател на УС на "БгФарма":

Ясно съзнавам, че диференцираните ставки на ДДС и в частност при медикаментите са трудни от гледна точка на държавата. От друга страна, подобна стъпка ще има много голямо социално значение. Държавата следва да се погрижи за българските пациенти, които имат хронични и социалнозначими заболявания. В почти всички случаи с подобни заболявания са пациенти в пенсионна възраст, с ниски доходи. В същото време процентът на реимбурсация при медикаментите в тези терапевтични групи е от 25 до 75%. На практика хората с най-ниски доходи, с хронични заболявания доплащат най-много у нас и считам за нормално държавата да им предостави адекватна грижа.
Ако се вземе решение за намаляване на ДДС върху лекарствата, предлагам спестените от налога средства да бъдат реинвестирани в по-голям процент реимбурсация на медикаменти за хронични заболявания. Това ще бъде огромният социален ефект, който ще бъде постигнат и ще облекчи живота на много български пациенти.