Бъдещето на човечеството ще бъде захранвано от възобновяеми източници
Бъдещето на човечеството ще бъде захранвано от възобновяеми източници

Пет цента на киловатчас ще е осреднената цена на енергията от възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) след две години. Това е прогнозата на IRENA (International Renewable Energy Agency - Международната агенция за възобновяема енергия). През 2020 г. всички ВЕИ ще станат трайно ценово конкурентни на традиционните ТЕЦ-ове.
Затова вече отминава господстващата през последните две десетилетия представа, че възобновяемата енергия е най-вече скъпа и субсидирана от държавите "зелена" алтернатива на замърсяващите изкопаеми горива. Добре е да актуализираме представите си. Тя вече не е алтернативна, а е настоящето и без никакво съмнение - бъдещето на световната енергетика.
През последното десетилетие икономиката на възобновяемата енергия се подобрява рязко по двата най-важни показателя - цените за инсталиране на мощности и съответно на произведената енергия. От 2009 г. досега стойността на фотоволтаичните (PV) соларни модули е паднала с 81%, а на вятърните турбини - с 30-40%. Европейският съюз е сред лидерите в глобалната енергийна трансформация.