СИЛВИЯ ПЕНЕВА е управляващ съдружник и основател на "Делойт България" - една от водещите организации у нас, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, консултирането, консултантски услуги в областта на финансите, услуги по управление на риска, данъчни и правни услуги чрез над 250 местни и чуждестранни професионалисти.
СИЛВИЯ ПЕНЕВА е управляващ съдружник и основател на "Делойт България" - една от водещите организации у нас, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, консултирането, консултантски услуги в областта на финансите, услуги по управление на риска, данъчни и правни услуги чрез над 250 местни и чуждестранни професионалисти.

Госпожо Пенева, накъде върви мениджмънтът - към създаване и налагане на корпоративни политики или към изграждане на силни екипи, които се борят със статуквото за върхови постижения?
- Корпоративните политики и процедури са необходими, за да гарантират устойчивост, спазване на законите и регулациите, прозрачност и ефективност. Но има ли успешна компания без силни екипи? Не мисля.
Затова и мениджмънтът се развива и в двете посоки - бизнесът е наясно, че прилагането на най-добрите корпоративни практики и политики е необходимост, но не по-малко е нужно да развива талантите, да изгражда силно мотивирани екипи. Едното не противоречи на другото, а тези процеси се допълват и лидерите, които разбират това, превръщат самото развитие на екипите в корпоративна политика. Успешните компании установяват и подобряват политиките и процедурите си в съответствие с най-добрите управленски практики и в отговор на променящите се условия на средата - това само по себе си е борба със статуквото.

- Как се създават емоционално ангажирани колективи в компаниите, които залагат на стриктни правила и налагат контрол за спазването им?