Когато се заговори за фондова борса, първото, което идва наум на почти всеки, са акциите. Те правят притежателите им съсобственици в съответното дружество и им дават правата, записани в устава му. Какво стои обаче зад акциите? Какви са компаниите, чиито акции се търгуват на борсата? Това са едни от най-важните въпроси, който си задават инвеститорите и акционерите. За тях е важно компаниите да бъдат качествени, с добри резултати, добро корпоративно управление, защото всичко това неминуемо ще се отрази положително върху цената на акциите.
Добрите от гледна точка на инвеститорите компании винаги са били желани като присъствие на фондовата борса. Наличието им дава възможност за повишаване на стойността на инвестициите в акции или чрез изплащане на дивидент, или чрез растеж на цената на акциите.
Критериите за това дали една компания е добра са различни за различния тип инвеститори. Една част от тях са дългосрочни, купуват акции с идеята да ги държат дълго и да печелят от дивидент или поскъпване на книжата.