Колкото по-дълго продължават добрите времена, толкова повече се увеличава икономическият оптимизъм, а кризите постепенно - и безвъзвратно - биват забравени. Това обаче винаги и навсякъде е грешка. Защото точно когато всички забравят за кризите, те удрят отново.
Факт е, че кризите се повтарят периодично - няма нито една страна, която да ги е превъзмогнала. Най-чести са икономическите рецесии, те се случват сравнително регулярно, макар че обикновено са доста кратки и без особени последствия. Доста по-рядко има финансови и валутни кризи, но когато се случат, ефектът от тях е драматичен и продължителен. Изключително рядко са мащабните икономически депресии или глобални кризи, но те са и най-опасни.

Българските кризи
При комунизма кризи има практически всяко десетилетие - предизвикани от хронична неконкурентност и липса на приходи в конвертируема валута, неуправляемо задлъжняване и изчерпване на валутните резерви. Ситуацията през 60-те и 70-те години е преодоляна с продажбата на златните резерви и помощ от СССР, но през 80-те години се достига до крах на цялата система - икономически и политически.