B2b комуникациите еволюираха. Вместо да се правят "командни вериги", започна да се работи по внимателно отглеждане и поддържане на екосистема от партньорски компании
B2b комуникациите еволюираха. Вместо да се правят "командни вериги", започна да се работи по внимателно отглеждане и поддържане на екосистема от партньорски компании

Като се каже маркетинг пиар или комуникации, всеки си представя различни неща. Но предимно процесите, при които организации като компании, НПО-та, институции и други говорят на или с целевите си аудитории. Независимо дали им продават стоки или услуги, дали ги убеждават да гласуват, или да приемат нормативни промени, дали ги запалват за каузи или дарителски кампании, организациите говорят с хората. В по-голямата част от случаите.
Има един случай обаче, когато целевата група е различна. Когато целевата група са други компании, институции или организации. Когато една организация иска и комуникира с подобни. Така наречените business-to-business (b2b) комуникации.
В класическата епоха имаше две посоки на b2b комуникациите.
Едната може условно да се нарече вертикална. Организациите комуникираха със своите подизпълнители, доставчици, реселъри партньори и т.н. Това ставаше с писма, директен мейлинг, семинари, обучения, презентации на продукти и услуги, даже дебели справочници с инструкции как да се комуникира съответният бранд на всички нива. Някои по-забавни форми, като партита за клиенти и партньори, бяха толкова редки, че се очакваха като голям празник в малък град.