Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ГЪРКОВ е вицепрезидент на "Дънди Прешъс Металс" и изпълнителен директор за България. Той ръководи дейностите на дружествата "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД и "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД.
Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ГЪРКОВ е вицепрезидент на "Дънди Прешъс Металс" и изпълнителен директор за България. Той ръководи дейностите на дружествата "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД и "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД.

Господин Гърков, какво представлява професията златотърсач след романтичната епоха на Джек Лондон, в 21. век?
- Добивът на ценни метали е сред най-старите разделения на минното дело, а развитието на минното дело показва и развитието на цивилизацията. Всички човешки етапи на развитие се описват чрез материалите, които са използвани в тях - каменна ера, бронзова ера и т.н. Човешката цивилизация се гради на експлоатацията на природни ресурси и трансформирането им в полезни за хората материали. Всичко, с което сме заобиколени, е предмет или на минната индустрия, или на селскостопанската. Останалите индустрии, които добавят стойност, са техни производни.
И досега в света има райони, в които хората добиват злато по начина от времето на Джек Лондон, например в Австралия или по Андите. Има два основни начина за добив на благородни метали - чрез ръчен способ, с тасчета, сита, металотърсачи... Но това е хоби, което няма да те изхранва. Сериозният добив е механизираният.