Има технически средства, които ще намалят корупцията в митниците
Има технически средства, които ще намалят корупцията в митниците

Данъкът върху добавената стойност е най-големият приходоизточник в държавния бюджет. През 2017 г. той донесе приходи от 9,3 млрд. лв., което е приблизително една трета от всички данъчно-осигурителни приходи в консолидирания държавен бюджет. От ДДС се събират почти два пъти повече приходи от данък печалба и данъка върху доходите, взети заедно! Реално ДДС е гръбнакът на бюджета, от неговата събираемост зависи стабилността на бюджета и възможностите за финансиране на бюджетните разходи.
Нещо повече, ДДС е неразривно свързан с другите косвени данъци - акцизите. В България най-много приходи има от акцизите на цигарите и горивата (приходите от тях са почти поравно, около 2,3 млрд. лв. всеки) и малък дял имат акцизите върху алкохола (300 млн.). Реално събирането на акцизи и ДДС е свързано - укриването на единия данък води до укриване и на другия и обратно. С други думи, добрата събираемост на акцизите повишава и събираемостта на ДДС. А общо ДДС и акцизите носят 50% от данъчно-осигурителните приходи в бюджета.