НИКОЛАЙ ХАДЖИДОНЧЕВ е председател на УС на асоциацията на българската генерична индустрия БГФармА и изпълнителен директор на "Актавис" ЕАД от август 2016 г., след придобиването є от Teva Pharmaceuticals България.
НИКОЛАЙ ХАДЖИДОНЧЕВ е председател на УС на асоциацията на българската генерична индустрия БГФармА и изпълнителен директор на "Актавис" ЕАД от август 2016 г., след придобиването є от Teva Pharmaceuticals България.

Господин Хаджидончев, изчерпан ли е моделът на българската здравна система? Има ли нужда от преформулиране?
- Да, с уговорката, че това трябва да стане на база на цялостна информационна система, която да ни представя реалната картина. В момента нямаме достатъчно информация, въз основа на която да планираме и да въведем нов модел. Но само промяна на модела, без това да е част от цялостна здравна стратегия, няма да е достатъчно ефективно. Моделът е само звено от веригата на реформите, които трябва да се предприемат. Докато нямаме поне адекватна оптимизация на болничната помощ на база на ясни и обективни показатели, включително и подробни демографски данни - а те радикално са се променили през последните десет години, - не може да говорим за промяна на модела и системата.

- Има ли изобщо някакво проследяване на такива показатели?
- Няма как да ги има, след като секторът и държавата не разполагат с адекватна информация.