Талин, Естония. Страната е в челото на редица класации и е привлекателно място за чужди инвестиции
Талин, Естония. Страната е в челото на редица класации и е привлекателно място за чужди инвестиции

На фона на възстановяването на икономиката на България и рекордните постижения на пазара на труда притеснителна тенденция остава относително ниското ниво на преките чуждестранни инвестиции. Докато повечето ключови за икономиката показатели вече успяха да задминат нивата си отпреди кризата, чуждестранните инвестиции остават почти пет пъти по-ниски от своя пик от над един милиард евро през зимата на 2007 г. Кои са причините и какво може да вземем от опита на по-успешните страни от Централна и Източна Европа?

Къде сме ние?
Нека първо уточним - при сравняването на чуждестранните инвестиции трябва да имаме предвид многото начини, по които те може да бъдат представяни. Данните с натрупване (stocks) дават доста различна картина от привлечените суми през определена година (flows). Освен това, сравнявайки отделни държави, имаме няколко подхода за представяне - като дял в брутния вътрешен продукт, на глава от населението или дори номинално. Номиналните стойности са най-малко сравними, тъй като са най-вече функция от размера на икономиките, и по тази причина няма да се спираме подробно на тях.