РАЙНА МИТКОВА е член на борда на директорите на Федерацията на европейските национални колекторски асоциации (FENCA). Председател е на Асоциацията на колекторските агенции в България и управител на една от най-големите компании на пазара по изкупуване и събиране на вземания "ЕОС Матрикс".
РАЙНА МИТКОВА е член на борда на директорите на Федерацията на европейските национални колекторски асоциации (FENCA). Председател е на Асоциацията на колекторските агенции в България и управител на една от най-големите компании на пазара по изкупуване и събиране на вземания "ЕОС Матрикс".

Госпожо Миткова, икономиката на България расте, а прогнозите на бизнеса за 2018 г. са оптимистични. Същото важи ли и за междуфирмената задлъжнялост и събирането на стари вземания?
- Колекторският бранш е изключително чувствителен към промените в макросредата. В момент на икономически ръст и повишаване на доходите думи като "криза" и "застой" са заменени с "подем" и "развитие" и нашият сектор отчита резултатите от тази промяна. Според ежегодния доклад на Асоциацията на колекторските агенции в България на пазара на междуфирмените задължения се наблюдава двоен спад на обема на възложените вземания спрямо 2016 г. - от над 146 млн. лв. до 71,5 млн. лв. през 2017 г. Едно от обясненията за това намаляване е, че компаниите се фокусират основно върху продажбите и развитието си, а събирането на задължения е изместено на по-заден план. Друг фактор е и по-голямата кредитна активност във финансовия сектор.
Това обаче съвсем не означава, че проблемите с междуфирмената задлъжнялост са останали в миналото, както и негативните им ефекти - намаляване на печалбите, пропуснати инвестиции и възможности за отваряне на нови работни места.