ТОМАС Х. ГРЕКО-МЛАДШИ е виден учен, автор, преподавател и икономист.
ТОМАС Х. ГРЕКО-МЛАДШИ е виден учен, автор, преподавател и икономист.

Господин Греко, колко близо сме до края на парите такива, каквито ги познаваме днес?
- Този въпрос засяга два важни аспекта: от една страна, колко близо сме с оглед на развитието на алтернативните технологии, системи и процедури, които са по-добри от съществуващите пари при изпълнението на основните функции на парите. А от друга - колко близо в бъдещето е моментът, в който ще приложим тези алтернативни технологии, системи и процедури в такъв мащаб, който съществено ще засегне и впоследствие ще замени съществуващия паричен режим.
Трябва да сме наясно, че първо, парите се основават на кредитиране, и второ, в момента глобалната парична, банкова и финансова система има съществени дефекти. Тези дефекти произтичат от прекалено централизирания контрол върху кредитирането на банковия и политическия елит. Той разпределя кредитирането избирателно, за да обслужва своите собствени тесни интереси и да концентрира икономическа и политическа власт в собствените си ръце.
Създаването на парите въз основа на лихвоносни заеми от банките за физически лица, предприятия и правителства създава множество икономически и политически дисбаланси, включително извънредното нарастване на задлъжнялостта както в публичния, така и в частния сектор.