Планираното извеждане от употреба е причината вече да не се произвеждат автомобили с подобен дизайн, популярен в края на 50-те години
Планираното извеждане от употреба е причината вече да не се произвеждат автомобили с подобен дизайн, популярен в края на 50-те години

Вероятно на всеки от нас се е случвало да установи, че ремонтът на старо устройство струва повече от купуването на ново. Всички сме чували репликата, че уредите имат навика да се развалят около момента, в който им изтича гаранцията. Често неизказана в тези случаи реплика е предположението, че производителите ни мамят, като предлагат нетрайни стоки, за да ни накарат да ги заменим с нови.
Това предположение е вярно, доколкото те наистина правят стоки с предварително планиран и ограничен живот. Става дума за т.нар. планирано извеждане от употреба (planned obsolescence) - създаването на един продукт с идеята, че той има ограничен живот и след определен период потребителите ще го заменят с нов. Това се отразява на конструкцията, използваните материали и т.н., така че продуктът да има по-кратък от максимално възможния функционален живот.
Конспирация обаче няма. Планираното овехтяване е един от фундаментите на съвременния капитализъм и от потребителската икономика, в която участваме всички.