Най-много кредити имат домакинствата в Дания. Но това не е задължително лошо
Най-много кредити имат домакинствата в Дания. Но това не е задължително лошо

Тази инициатива от време на време се появява отново. Но аргументите в нейна поддръжка не стават по-убедителни.
Все пак има известно развитие: от общите твърдения "така е в САЩ" ("там го преживях" този фалит) и "в много страни от ЕС има такъв закон" се премина към общи разсъждения (например в един доклад на Световната банка от миналата година*), а наскоро в търсенето на международни сравнения се появи и известна конкретика. Това позволява да се сравнят твърдения и реалност, а също и със статистиката.

Задлъжнялостта на българските домакинства?
Висш държавен служител заяви наскоро, че "проблемът е огромен" и "България е в топ четири или топ пет по задлъжнялост на домакинствата" в Европа. Както в позоваването на практиката в САЩ и други страни, така и тук става дума за сравнение на портокали с четки за зъби. Целта на такова законодателство била да се "даде втори шанс на длъжниците" и "справедливо удовлетворяване на кредиторите".