Марсел ван дер Хук
Марсел ван дер Хук

Господин Ван дер Хук, до каква степен сте дигитализирали мениджмънт и производствените си процеси в България?
- По един или друг начин всички сфери в "ABB България" са докоснати от дигитализацията. Разполагаме с Дигитален център за поддръжка, който наблюдава и в определени случаи контролира инсталирано ABB оборудване в страната, включително соларни паркове, бързите зарядни станции за електромобили, а съвсем скоро ще добавим роботи и двигатели. Дори офисът, в който работим, има любопитни елементи на дигитализация. Например, ако евакуационна табела (доставена от ABB) спре да работи по някаква причина, нашият инженерен екип получава сигнал автоматично. Що се отнася до дигитализацията на мениджърските процеси, ние работим с множество автоматизирани работни процеси и електронни инструменти, предоставящи подробни анализи, които ни вършат много добра работа в динамичната бизнес среда.
В производствените ни бази в България работят над 2600 души, но въпреки това имаме много автоматизирани и интелигентни процеси, където роботи изпробват готовата продукция и събират информация, позволяваща ни да модифицираме производствените цикли.