КАТЛИЙН ЕЙЗЕНХАРТ е изтъкнат преподавател по "Теория и мениджмънт", лауреат на наградата "В. Ашерман" на Станфордския университет и един от директорите на програмата на Университета за технологични проекти.
КАТЛИЙН ЕЙЗЕНХАРТ е изтъкнат преподавател по "Теория и мениджмънт", лауреат на наградата "В. Ашерман" на Станфордския университет и един от директорите на програмата на Университета за технологични проекти.

Госпожо Ейзенхарт, може ли в един екип да няма конфликти?
- Не мисля, че това е възможно. Ако изглежда, че няма конфликти, вероятно причината е, че екипът не е добре организиран, хората са апатични или са принудени да се съгласяват с всичко.

- Как трябва да се управлява екипът, за да няма конфликти?
- Най-добрите екипи често имат конфликти за работата, но успяват да избегнат конфликтите на емоционална основа. За да постигнете това, дайте възможност на хората да имат своя територия, да използват информация, а не мнения, да се концентрират върху търсенето на алтернативи, а не само на едно правилно решение и да се съгласяват при определени условия (това означава да търсят да постигнат съгласие; но ако не успеят, да могат да направят правилния избор). И накрая, да работят с удоволствие - това ще им даде възможност да бъдат по-склонни да си сътрудничат и да слушат по-добре другите.

- Каква е ролята на изпълнителния директор и каква среда трябва да създава?