Първоначалната интуитивна преценка е много по-достоверна от дългия процес на оценяване
Първоначалната интуитивна преценка е много по-достоверна от дългия процес на оценяване

Има ли разлика между избора на бизнес партньор и колега и избора на житейски партньор? Дали скоростта на възприемане на неговия профил, силните и слабите му страни, съвместимостта и възможността за дългосрочни отношения може да се случат почти мигновено и да бъдем сигурни в устойчивостта на крайния резултат? Дали креативността в подходите за избор е решаваща, за да вземем най-доброто решение? Дали динамиката на срещите и впечатленията, първият импулс на харесване или нехаресване може да замени максимата, че за да опознаеш някого, трябва да си изял с него торба сол?
Подходите за подбор стават все по-разнообразни и креативни. Той все повече се превръща в набор от маркетингови инструменти, за да се осигури меродавност на избора и продължителност на бъдещите работни взаимоотношения. Стратегическите нагласи и изисквания за устойчивост на работните взаимоотношения може парадоксално да се съчетаят с мигновеното усещане дали хората са "кликнали", както се изразяват милениълите.

Силата да мислим, без да мислим
Много от когнитивните теории се позовават на книгата на Малкълм Гладуел "Проблясък.