НЕВЕНА ЦАЧЕВА е управител и консултант в International Human Resources - IHR, лицензодържател на стандарта Investors in People за България.
НЕВЕНА ЦАЧЕВА е управител и консултант в International Human Resources - IHR, лицензодържател на стандарта Investors in People за България.

Госпожо Цачева, какво съветвате мениджърите, които полагат усилия да правят своите хора щастливи, за да постигат по-високи бизнес успехи?
- Устойчив успех организацията има, когато успява да задържи хората си, защото те се чувстват добре, тъй като са ценени, развивани, чути, въвлечени, свързани на емоционално ниво с визията и ценностите. Ние в IHR подпомагаме мениджърите да създават среда на доверие и емоционална интелигентност, в която хората могат да реализират своя творчески потенциал. Когато лидерите излъчват щастие, демонстрират ценностите на организацията с поведение и отношение, тогава хората са щастливи и вдъхновени. А хората са компанията. За да се изгради доверие и климат, благоприятен за растеж, са необходими трансформационно лидерство и холистичен подход като HR стандарта за изключително изпълнение и устойчив успех Investors in People.
С Investors in People всички в компанията са ангажирани за постигане на устойчиви положителни резултати, с визия за бъдещето и нагласа за непрекъснато усъвършенстване.
За организационно развитие, вдъхновяващо лидерство и личностно израстване IHR предлага многообразни иновативни решения, както и международнo утвърдени професионални квалификации на британските институти - CIM по маркетинг, CIPD - управление и развитие на човешките ресурси, CIPS - доставки и логистика, CIMA - управленско счетоводство.