МИЛА МАРЕЧКОВА е управител в British American Tobacco за България. Oт години ръководи успешно екипа си, получавайки признание както в компанията си, така и в националните бизнес среди.
МИЛА МАРЕЧКОВА е управител в British American Tobacco за България. Oт години ръководи успешно екипа си, получавайки признание както в компанията си, така и в националните бизнес среди.

Госпожо Маречкова, вие сте мениджър в 100-годишна компания, лидер в своя сегмент. Това променя ли отговорностите и подхода ви, или мениджърските умения и стил са универсални?
- Когато си част от глобално международно семейство, каквото е Групата на БАТ, с над 100-годишна история, с повече от 200 марки, присъстващи на над 200 пазара по света, ти няма как да бъдеш универсален. Всичко това води до повече отговорности, иновативен начин на мислене и управление, динамика в действията и взимането на решенията, толериране на разнообразието, мнението на хората и тяхното развитие и преди всичко изграждане на дългосрочно отговорно бизнес поведение. В тази връзка "БАТ България" пренася в страната богатия опит на Групата, както и редица познания и най-добри световни практики за правене на бизнес. Разбира се, има и немалко случаи, в които ние като компания на локалния пазар даваме пример за останалите дружества от Групата на БАТ в света със свои успешно реализирани инициативи в България.