С разговорите ежеминутно мениджърите задават пулса на реализацията на целите
С разговорите ежеминутно мениджърите задават пулса на реализацията на целите

Сто милиарда долара. Според проучване на Deloitte това е сумата, която бизнесът в САЩ инвестира през 2017 г., за да повиши ангажираността на служителите. Но едва 33% са ангажирани, сочи изследване на Gallup. А вашата компания колко инвестира? И с какъв резултат?
За България такова цифрово сравнение все още няма. Но това, което знаем със сигурност, е, че болка №1 на управителите в България е, че хората са неангажирани, пасивни и не са "собственици" на това, което правят, сиреч проактивно не взимат решения, а чакат някой да им нареди.
Защо въпреки искрените усилия на толкова много компании ангажирането на хората трае колкото ланския сняг? Къде се чупят нещата? На много места. Но има едно нещо във всеки бизнес, което се повтаря по десетки пъти, всеки божи ден, на всички нива в компанията и е решаващо, за да ангажирате ежедневно ума, сърцата и действията на хората към желаните резултати. То е ключът и към толкова модерните напоследък well-being (благосъстояние) и щастието на работното място.