Промишлените потребители на електроенергия получиха възможност да се възползват от конкуренцията при доставките
Промишлените потребители на електроенергия получиха възможност да се възползват от конкуренцията при доставките

Програмата за управление на правителството е от 130 страници и описва 21 области на работата му. Това е единствената програма, която започва с твърдението, че "не държавата създава икономика, заетост и доходи, те са функция на реалния сектор", нейна задача е да "създава правилата и формира бизнес средата". В същия увод се подчертава, че "всички опити … да създава мащабна изкуствена заетост за сметка на данъците, събрани от гражданите, водят единствено до натрупване на нови задължения за бъдещите поколения".
Една година след встъпването на правителството в длъжност може да се установи, че икономиката действително работи сама по себе си. Онова, което парламентарното мнозинство създава като правила и държавни инвестиционни проекти, невинаги е добро и ще се прецени след време. Но засега буди подозрение, че правилата, идеите за нови правила и приетите закони и мащабни инвестиционни начинания не ще предпазят от нови проблеми за бъдещите поколения.
Програмата започва с описание на приоритета на правителството - успешното поемане и изпълнение на функциите на председател на Европейския съвет.