МАЗАРИН БАНАЙ е експериментален психолог и един от най-изтъкнатите професори в Харвард, където преподава от 2002 г.
МАЗАРИН БАНАЙ е експериментален психолог и един от най-изтъкнатите професори в Харвард, където преподава от 2002 г.

Госпожо Банай, кои са скритите предубеждения на добрите хора*?
- Човешкото око има мъртва зона - една малка част от ретината, в която няма светлинни рецептори и поради това не можем да видим обекти, които попадат в нея. Използвам тази метафора, за да опиша неосъзнатите предубеждения, които направляват поведението ни, без да си даваме сметка за това. Става дума за определени навици на мислене, които водят до грешки във възприемането, запомнянето, обосноваването и в крайна сметка във вземането на решения.
Тези автоматични реакции са всъщност скритите или неосъзнатите предубеждения, които може да се задействат, без да го осъзнаваме, и може да доведат до оценка, която неволно ощетява конкретен човек или цяла категория хора. За какво става дума на практика? Да вземем за пример избора на асистент - повечето мениджъри се влияят от пола и възрастта на кандидата вместо от професионалните му умения.

- Колко сериозни може да бъдат щетите от нашите избори, които правим под въздействие на неосъзнати предубеждения?