Източник: МВФ. Purchasing power parity; 
2011 international dollar
Източник: МВФ. Purchasing power parity; 2011 international dollar

Предишните две десетилетия
Страните от Централна и Източна Европа започнаха европейската си интеграция и подготовката за членство в Европейския съюз през втората половина на 90-те години на 20. век, повечето влязоха в ЕС през 2004 г., България и Румъния - през 2007, а Хърватия през 2013 г. Но както добре помним, европейската интеграция не започна с членството в ЕС. Всъщност голяма част от процеса протече преди това - с падането на визите, намаляването на търговските ограничения, изпълнението на изискванията, преговорите за членство, хармонизацията на законодателството, предприсъединителните еврофондове и т.н. С други думи, европейската интеграция се случи още от края на 90-те години.
След това самото членство в ЕС също постепенно се задълбочи - например пълният достъп до пазара на труда за българи и румънци стана постепенно в рамките на 7 години преходен период, усвояването на правилата за управление на еврофондовете също отне дълго време. Междувременно самият ЕС също се промени - наскоро бяха премахнати таксите за роуминг, а преди това се създадоха единни правила за регулиране на банковия сектор, докато се работи по енергийния съюз и интеграцията на енергийните пазари.